Consiliul de Administraţie al Transgaz propune acordarea de dividende de 255 milioane lei, pentru 2018

Consiliul de Administraţie al Transgaz propune acordarea de dividende pentru anul 2018 în sumă de 255,02 milioane lei, valoarea dividendului brut urmând să fie de 21,66 lei/acţiune, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucureşti.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor ar urma să se facă începând cu data de 16 iulie 2019.

CA al Transgaz propune ca profitul net în sumă de 495,675 milioane lei să fie repartizat astfel: dividende cuvenite acţionarilor 255,021 milioane lei şi profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 240,653 milioane lei.

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul acestora.

Conform Referatului privind propunerea de dividend, se cere aprobarea unui dividend brut pe acţiune în valoare de 21,66 lei, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome în condiţiile aplicării cotei de 50,00875% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea AGOA, este de 50%.

În conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.114 din 28 decembrie 2018, „operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificări şi completări ulterioare, distribuie şi virează în condiţiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare sub formă de dividende sau vărsăminte la Bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve(…), regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi care la aceeaşi dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanţare”.

„Nu au fost repartizate dividende în conformitate cu prevederile art.43 din OUG 114/2018 datorită faptului că la data de 31 decembrie 2018 35% din sumele repartizate la alte rezerve (…) regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen, sunt angajate prin contracte de achiziţie pentru a fi utilizate ca surse de finanţare”, se precizează în referat.

Statul român este acţionarul principal al Transgaz cu 58,5097 % din acţiuni.AGERPRES

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *