Daily Archives: martie 20, 2019

Piața tranzacțiilor din sectorul de petrol și gaze, în creștere cu 23% în 2018

Valoarea totală a tranzacțiilor din sectorul de petrol și gaze a crescut anul trecut cu aproximativ 80 miliarde de dolari față de anul precedent, ajungând la circa 427 miliarde de dolari, se arată în raportul EY Global oil an gas transaction review 2018.

Conform sursei citate, în timp ce în primele două trimestre ale anului 2018 s-a înregistrat un apetit mai mare pentru tranzacții, facilitat de creșterea prețurilor petrolului, prudența a revenit în al doilea semestru al anului din cauza scăderii prețului petrolului la nivelurile din 2015.

„În România se așteaptă clarificarea cadrului legislativ și de reglementare pentru noile activități de extracție de hidrocarburi, în timp ce producătorii de gaze analizează oportunitatea relansării petrochimiei în țară, așteptând clarificări și îmbunătățiri privind funcționarea piețelor interne de gaz natural. Odată ce predictibilitatea și claritatea cerute de investitori vor fi atinse, tranzacțiile nu vor întârzia să apară”, a declarat Valeriu Binig, Senior Advisor al EY România.

În ceea ce privește evoluțiile viitoare, mediul fuziunilor și achizițiilor (M&A) probabil va fi caracterizat în 2019 de prețuri mai mici ale materiilor prime, de un climat politic incert și de strategiile specifice tranziției energetice .

 „Mediul tranzacțiilor în ultimii trei ani a reflectat adaptarea la o nouă normalitate percepută, deoarece tranziția energetică are în continuare o influență puternică asupra strategiilor de portofoliu ale companiilor. Sensibilitatea la risc și o atenție continuă acordată optimizării portofoliului au determinat o deplasare a capitalurilor dinspre upstream către midstream și downstream în 2018. Odată cu scăderea prețurilor materiilor prime, preconizăm că firmele din domeniu vor continua să fie rezervate în ceea ce privește modul în care își plasează lichiditățile. Totuși, anticipăm că alte surse de finanțare vor sprijini o intensificare a activității M&A în decursul anului 2019”, a declarat Andy Brogan, coordonator EY Global Oil & Gas Transaction Advisory.

Valoarea tranzacțiilor din upstream a scăzut de la 164,8 miliarde de dolari la 130,3 miliarde de dolari în 2018, în timp ce numărul tranzacțiilor s-a redus cu 26%. Printre alți factori care au avut un impact asupra activității M&A anul trecut s-a numărat o abordare mai disciplinată a plasării capitalurilor, actorii din upstream concentrându-se asupra investițiilor de capital în măsură să genereze cea mai mare productivitate și asupra reducerii datoriilor.

În pofida previziunilor privind tranziția de la petrol la gaze, aceasta nu a părut să se concretizeze printr-o activitate mai intensă de tranzacționare în sectorul gazelor. Astfel, ponderea acestor tranzacții s-a diminuat de la 21% la 13% în decursul anului.

Anul trecut a fost marcat de un record al ultimilor cinci ani în ceea ce privește tranzacțiile midstream (193,1 miliarde de dolari), cea mai mare valoare totală a tranzacțiilor (45%) din industria de petrol și gaze din această perioadă. Simplificarea și restructurarea structurilor corporative au generat aproximativ 75% (140 miliarde de dolari) din valoarea totală a tranzacțiilor, companiile restructurându-și și consolidându-și entitățile afiliate ca reacție la modificările reglementărilor fiscale din SUA. De asemenea, companiile au continuat să se concentreze pe reducerea costurilor de capital, pe îmbunătățirea accesului la capital și pe ameliorarea bilanțurilor în vederea extinderii infrastructurii.

Activitatea din segmentul downstream a înregistrat niveluri record în 2018. Valoarea tranzacțiilor a ajuns la 82,5 miliarde de dolari (crescând cu 11% față de 2017), în timp ce volumul a fost de 172 de tranzacții (crescând tot cu 11% față de 2017). În concordanță cu evoluția din ultimii ani, America de Nord și Europa au rămas cele mai active regiuni, cumulând 88% din valoarea tranzacțiilor și 69% din volumul tranzacțiilor.

În 2018, sectorul serviciilor pentru câmpurile petroliere a înregistrat 218 tranzacții anunțate la nivel mondial, o scădere de 7% de la 234 de tranzacții în 2017. Valoarea tranzacțiilor din acest sector (21 miliarde de dolari) s-a redus cu 11% de la 24 miliarde de dolari în 2017, din cauza numărului limitat de tranzacții mari, de peste 1 miliard de dolari (numai trei astfel de tranzacții în 2018) și a persistenței absenței tranzacțiilor transformaționale (de peste 10 miliarde de dolari). Privind în trecut, 2013 și 2014 au fost cei mai intenși ani pentru activitatea M&A în sectorul serviciilor pentru câmpuri petroliere din ultima perioadă, urmați de valori reduse în 2015 și 2016 și de o ușoară revenire în 2017-2018. Raportul indică faptul că acest sector se poate aștepta la o evoluție ascendentă în 2019 și 2020.

Consiliul de Administraţie al Transgaz propune acordarea de dividende de 255 milioane lei, pentru 2018

Consiliul de Administraţie al Transgaz propune acordarea de dividende pentru anul 2018 în sumă de 255,02 milioane lei, valoarea dividendului brut urmând să fie de 21,66 lei/acţiune, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucureşti.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor ar urma să se facă începând cu data de 16 iulie 2019.

CA al Transgaz propune ca profitul net în sumă de 495,675 milioane lei să fie repartizat astfel: dividende cuvenite acţionarilor 255,021 milioane lei şi profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 240,653 milioane lei.

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul acestora.

Conform Referatului privind propunerea de dividend, se cere aprobarea unui dividend brut pe acţiune în valoare de 21,66 lei, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome în condiţiile aplicării cotei de 50,00875% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea AGOA, este de 50%.

În conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.114 din 28 decembrie 2018, „operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificări şi completări ulterioare, distribuie şi virează în condiţiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare sub formă de dividende sau vărsăminte la Bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve(…), regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi care la aceeaşi dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanţare”.

„Nu au fost repartizate dividende în conformitate cu prevederile art.43 din OUG 114/2018 datorită faptului că la data de 31 decembrie 2018 35% din sumele repartizate la alte rezerve (…) regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen, sunt angajate prin contracte de achiziţie pentru a fi utilizate ca surse de finanţare”, se precizează în referat.

Statul român este acţionarul principal al Transgaz cu 58,5097 % din acţiuni.AGERPRES