Start pentru programul AFM – producție casnică de energie

Administrația Fondului pentru Mediu – AFM a anunțat că în perioada 25 ianuarie-1 martie 2019 așteaptă dosarele din partea firmelor interesate să devină instalatori validați în cadrul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică la consumatori persoane fizice. După încheierea etapei de validare a instalatorilor, lista acestora va fi publicată pe site-ul instituției – www.afm.ro.

Abia după aceea persoanele fizice vor putea să-și aleagă dintre instalatorii validați pe acela cu care doresc să încheie un contract. AFM a acoperi 90% din cheltuielile eligibile, în limita a 20.000 de lei. Beneficiarul final va acoperi restul cheltuielilor.

Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorului, conținutul dosarului de validare și alte informații privind depunerea dosarului de validare se regăsesc în Ghidul de finanțare, disponibil pe site-ul www.afm.ro.

Instalatorul va face achiziția echipamentelor necesare, va întocmi toată documentația tehnică necesară și va instala sistemul de panouri fotovoltaice. Dosarul de validare se va depune „paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat”, la sediul AFM, conținând o cerere, o împuternicire, 5 certificate, un atestat și trei documente doveditoare.

Programul AFM își propune să crească eficiența energetică, să amelioreze calitatea aerului și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *